ภาษาไทย

เพิ่มจำนวนขึ้น, เพิ่มเป็น, เพิ่มจำนวนเป็น, ใหญ่ขึ้น, หนักขึ้น

PHRV

ภาษาอังกฤษ bulk up

 ภาพประกอบ

  • เพิ่มจำนวนขึ้น, เพิ่มเป็น, เพิ่มจำนวนเป็น, ใหญ่ขึ้น, หนักขึ้น ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพิ่มจำนวนขึ้น, เพิ่มเป็น, เพิ่มจำนวนเป็น, ใหญ่ขึ้น, หนักขึ้น แปลว่า bulk up ประเภท PHRV หมวด PHRV

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be drunk be equal be oily be rich be serious be very hungry bet blame bulk bulk large tie up up

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เพิ่มจำนวนขึ้น, เพิ่มเป็น, เพิ่มจำนวนเป็น, ใหญ่ขึ้น, หนักขึ้น"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"