ภาษาไทย

เต็มไปด้วยฝุ่น, อย่างสกปรก

ADJ

ภาษาอังกฤษ grimy

Posted on by Admin

ADV

ภาษาอังกฤษ grimily

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เต็มไปด้วยฝุ่น, อย่างสกปรก
  • เต็มไปด้วยฝุ่น, อย่างสกปรก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เต็มไปด้วยฝุ่น, อย่างสกปรก"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"