ภาษาไทย

เชือกชักใบเรือขึ้นลง

N

ภาษาอังกฤษ halyard

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ halliard

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เชือกชักใบเรือขึ้นลง
  • เชือกชักใบเรือขึ้นลง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เชือกชักใบเรือขึ้นลง"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"