ภาษาอังกฤษ

ham

N

แปลว่า แฮม

เพิ่มเติม หมูเค็มรมควัน

Posted on by Admin

แปลว่า หมูแฮม

ตัวอย่าง ร้านเจียวกี่บริการอาหารเช้าชุด ABF พวกไข่ดาว ไส้กรอก หมูแฮม ขนมปัง กาแฟ

เพิ่มเติม หมูเค็มรมควัน

Posted on by Admin

แปลว่า เนื้อขาหมูรมควัน, ขาหมูรมควัน

Posted on by Admin

แปลว่า นักแสดงที่แสดงเกินบทบาท, การแสดงด้วยอารมณ์ที่เกินความเป็นจริง

Posted on by Admin

SL

แปลว่า นักแสดง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย แฮม หมายถึง:

  1. น. ขาหลังของหมูแช่น้ำเกลือแล้วรมควัน, หมูแฮม ก็ว่า. (อ. ham).

พจนานุกรมไทย หมูแฮม หมายถึง:

  1. น. ขาหลังของหมูแช่น้ำเกลือแล้วรมควัน, แฮม ก็ว่า.

 ภาพประกอบ

  • ham
  • ham
  • ham
  • ham
  • ham

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ham"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"