ภาษาไทย

เชิงเทียน

N

ภาษาอังกฤษ candlestick

ตัวอย่าง เทียนเล็กปักบนเชิงเทียน 1 เล่ม

เพิ่มเติม ที่ปักเทียนที่เป็นรูปสูงเรียว

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ candlestick

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เชิงเทียน
  • เชิงเทียน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เชิงเทียน"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"