ภาษาไทย

เคลื่อนที่อย่างเอียงไปเอียงมาและควบคุมไม่ได้

VI

ภาษาอังกฤษ careen

 ภาพประกอบ

  • เคลื่อนที่อย่างเอียงไปเอียงมาและควบคุมไม่ได้ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เคลื่อนที่อย่างเอียงไปเอียงมาและควบคุมไม่ได้ แปลว่า careen ประเภท VI หมวด VI

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

category change to chase chemical chemicals close column competitor crate curl

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เคลื่อนที่อย่างเอียงไปเอียงมาและควบคุมไม่ได้"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"