ภาษาไทย

เครื่องมือชนิดหนึ่งสำหรับวัดขนาดวัตถุ

N

ภาษาอังกฤษ caliper

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ calliper

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เครื่องมือชนิดหนึ่งสำหรับวัดขนาดวัตถุ
  • เครื่องมือชนิดหนึ่งสำหรับวัดขนาดวัตถุ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เครื่องมือชนิดหนึ่งสำหรับวัดขนาดวัตถุ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"