ภาษาไทย

เครื่องตัดกระดาษ

N

ภาษาอังกฤษ guillotine

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ paper cutter

ตัวอย่าง ตอนนี้ทางร้านกำลังอยากได้เครื่องตัดกระดาษขนาดใหญ่ไว้ใช้งาน

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เครื่องตัดกระดาษ
  • เครื่องตัดกระดาษ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เครื่องตัดกระดาษ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"