ภาษาไทย

อย่างเยินยอมากไป, อย่างพูดพล่าม

ADV

ภาษาอังกฤษ gushingly

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • อย่างเยินยอมากไป, อย่างพูดพล่าม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "อย่างเยินยอมากไป, อย่างพูดพล่าม"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"