ภาษาไทย

อย่างหรูหรา, อย่างโอ้อวด, อย่างสง่างาม

ADV

ภาษาอังกฤษ grandly

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • อย่างหรูหรา, อย่างโอ้อวด, อย่างสง่างาม

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "อย่างหรูหรา, อย่างโอ้อวด, อย่างสง่างาม"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"