ภาษาไทย

อย่างทันที, ฉับพลัน, อย่างปัจจุบันทันด่วน, ในทันที, กะทันหัน

ADV

ภาษาอังกฤษ abruptly

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • อย่างทันที, ฉับพลัน, อย่างปัจจุบันทันด่วน, ในทันที, กะทันหัน

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "อย่างทันที, ฉับพลัน, อย่างปัจจุบันทันด่วน, ในทันที, กะทันหัน ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"