ภาษาไทย

อยู่ในที่ปลอดภัย, ทำสิ่งที่ไม่เป็นอันตราย

IDM

ภาษาอังกฤษ keep someone out of harm's way

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • อยู่ในที่ปลอดภัย, ทำสิ่งที่ไม่เป็นอันตราย

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "อยู่ในที่ปลอดภัย, ทำสิ่งที่ไม่เป็นอันตราย ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"