ภาษาไทย

อนาคต

ADV

ภาษาอังกฤษ tomorrow

Posted on by Admin

N

ภาษาอังกฤษ future

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ future

ตัวอย่าง ประชากรสูงอายุของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

เพิ่มเติม เวลาภายหน้า

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ aftertime

Posted on by Admin

ADJ

ภาษาอังกฤษ future

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • อนาคต
  • อนาคต
  • อนาคต
  • อนาคต
  • อนาคต

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "อนาคต ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"