ภาษาไทย

ห่อ, หุ้ม

PHRV

ภาษาอังกฤษ bundle up

ภาษาอังกฤษ wrap up

ภาษาอังกฤษ wrap up in

 ภาพประกอบ

  • ห่อ, หุ้ม ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ห่อ, หุ้ม แปลว่า bundle up ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • ห่อ, หุ้ม ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ห่อ, หุ้ม แปลว่า wrap up ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • ห่อ, หุ้ม ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ห่อ, หุ้ม แปลว่า wrap up in ประเภท PHRV หมวด PHRV

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be drunk be oily be rich be very hungry bet blame bundle bundle away bundle into bundle off bundle out bundle up

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ห่อ, หุ้ม"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"