EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

bundle

CLAS

แปลว่า มัด

ตัวอย่าง เขาหิ้วไม้ไผ่ได้ถึงเที่ยวละ 7 มัด น้อยคนที่จะทำได้อย่างเขา

เพิ่มเติม ลักษณนามเรียกของบางอย่างที่ผูกรัดเข้าด้วยกัน เช่น ฟืน 2 มัด

Posted on by Admin

แปลว่า ขมวด

ตัวอย่าง คุณยายซื้อหัวหอมมา 2 ขมวดจากตลาด

เพิ่มเติม ลักษณนามเรียกของที่ขมวดอย่างนั้น เช่น หัวหอม 4 ขมวด

Posted on by Admin

แปลว่า ฟ่อน

ตัวอย่าง เครื่องจักรจะส่งหญ้าที่มัดแล้วออกมาเป็นฟ่อนๆ

เพิ่มเติม กำสำหรับหญ้าหรือต้นข้าว

Posted on by Admin

N

แปลว่า มัดหรือห่อ, ห่อ, มัด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ขมวด หมายถึง:

  1. [ขะหฺมวด] ก. บิดม้วนแล้วขอดให้เป็นปม, โดยปริยายหมายความว่า ย่นย่อข้อความทิ้งท้ายไว้ให้คิด. น. ลักษณนามเรียกของที่ขมวดอย่างนั้น เช่น หัวหอม ๔ ขมวด.

พจนานุกรมไทย ฟ่อน หมายถึง:

  1. น. หญ้าหรือต้นข้าวจํานวนมากที่เอามารวมกันเป็นมัดใหญ่ ๆ.

พจนานุกรมไทย มัด หมายถึง:

  1. ก. ผูกรัดเข้าด้วยกัน, ผูกรัดให้แน่น. น. ลักษณนามเรียกของบางอย่างที่ผูกรัดเข้าด้วยกัน เช่น ไต้มัดหนึ่ง ฟืน ๒ มัด.

 ภาพประกอบ

  • bundle แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bundle แปลว่า มัด ประเภท CLAS ตัวอย่าง เขาหิ้วไม้ไผ่ได้ถึงเที่ยวละ 7 มัด น้อยคนที่จะทำได้อย่างเขา เพิ่มเติม ลักษณนามเรียกของบางอย่างที่ผูกรัดเข้าด้วยกัน เช่น ฟืน 2 มัด หมวด CLAS
  • bundle แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bundle แปลว่า มัดหรือห่อ, ห่อ, มัด ประเภท N หมวด N
  • bundle แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bundle แปลว่า ขมวด ประเภท CLAS ตัวอย่าง คุณยายซื้อหัวหอมมา 2 ขมวดจากตลาด เพิ่มเติม ลักษณนามเรียกของที่ขมวดอย่างนั้น เช่น หัวหอม 4 ขมวด หมวด CLAS
  • bundle แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bundle แปลว่า ฟ่อน ประเภท CLAS ตัวอย่าง เครื่องจักรจะส่งหญ้าที่มัดแล้วออกมาเป็นฟ่อนๆ เพิ่มเติม กำสำหรับหญ้าหรือต้นข้าว หมวด CLAS

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "bundle"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"