ภาษาไทย

หน่วยชั่งน้ำหนักเป็นกรัม (สัญลักษณ์ย่อคือ g. / gm. / gr.)

N

ภาษาอังกฤษ gram

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • หน่วยชั่งน้ำหนักเป็นกรัม (สัญลักษณ์ย่อคือ g. / gm. / gr.)

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "หน่วยชั่งน้ำหนักเป็นกรัม (สัญลักษณ์ย่อคือ g. / gm. / gr.)"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"