EN-TH Dictionary

ภาษาไทย

สืบสวน, สอบสวน, ไต่สวน, หาข้อเท็จจริง

VT

ภาษาอังกฤษ enquire

 ภาพประกอบ

  • สืบสวน, สอบสวน, ไต่สวน, หาข้อเท็จจริง ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สืบสวน, สอบสวน, ไต่สวน, หาข้อเท็จจริง แปลว่า enquire ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

enemy enhance enquire enquire about enquire after enquire for enquire into enquire of enquire within entrails even exchange

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สืบสวน, สอบสวน, ไต่สวน, หาข้อเท็จจริง"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"