ภาษาไทย

สารเคมีที่ทำให้หลอนประสาท เช่น LSD, ยาหลอนประสาท

N

ภาษาอังกฤษ hallucinogen

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • สารเคมีที่ทำให้หลอนประสาท เช่น LSD, ยาหลอนประสาท

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "สารเคมีที่ทำให้หลอนประสาท เช่น LSD, ยาหลอนประสาท"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"