ภาษาไทย

สารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

N

ภาษาอังกฤษ carcinogen

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • สารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "สารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"