EN-TH Dictionary

ภาษาไทย

สะกดจิต

V

ภาษาอังกฤษ hypnotize

ตัวอย่าง ถ้ากล่าวคำว่า การปฏิบัติธรรม ชาวพุทธส่วนใหญ่ ก็จะเข้าใจพุ่งดิ่งไปหมายถึง การปลีกตัวเอง ออกไปหาที่นั่งหลับตาสะกดจิต

เพิ่มเติม ทำให้จิตเคลิบเคลิ้ม

Posted on by Admin

VT

ภาษาอังกฤษ mesmerize

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ mesmerise

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย สะกดจิต หมายถึง:

  1. ก. ใช้อำนาจจิตเป็นสื่อสะกดให้หลับแล้วบังคับให้กระทําตามความต้องการของตน.

 ภาพประกอบ

  • สะกดจิต ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สะกดจิต แปลว่า hypnotize ประเภท V ตัวอย่าง ถ้ากล่าวคำว่า การปฏิบัติธรรม ชาวพุทธส่วนใหญ่ ก็จะเข้าใจพุ่งดิ่งไปหมายถึง การปลีกตัวเอง ออกไปหาที่นั่งหลับตาสะกดจิต เพิ่มเติม ทำให้จิตเคลิบเคลิ้ม หมวด V
  • สะกดจิต ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สะกดจิต แปลว่า mesmerize ประเภท VT หมวด VT
  • สะกดจิต ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สะกดจิต แปลว่า mesmerise ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สะกดจิต"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"