ภาษาไทย

สวมใส่ (เสื้อผ้า), ห่ออย่างดี

PHRV

ภาษาอังกฤษ bundle up

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • สวมใส่ (เสื้อผ้า), ห่ออย่างดี

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "สวมใส่ (เสื้อผ้า), ห่ออย่างดี"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"