ภาษาไทย

สร้างสรรค์, ประดิษฐ์

VT

ภาษาอังกฤษ create

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ invent

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • สร้างสรรค์, ประดิษฐ์
  • สร้างสรรค์, ประดิษฐ์

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "สร้างสรรค์, ประดิษฐ์ ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"