ภาษาไทย

วิตกเกี่ยวกับ, กังวลในเรื่อง, คิดถึงในเรื่อง

PHRV

ภาษาอังกฤษ brood over

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ brood on

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ brood about

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ brood upon

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • วิตกเกี่ยวกับ, กังวลในเรื่อง, คิดถึงในเรื่อง
  • วิตกเกี่ยวกับ, กังวลในเรื่อง, คิดถึงในเรื่อง
  • วิตกเกี่ยวกับ, กังวลในเรื่อง, คิดถึงในเรื่อง
  • วิตกเกี่ยวกับ, กังวลในเรื่อง, คิดถึงในเรื่อง

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "วิตกเกี่ยวกับ, กังวลในเรื่อง, คิดถึงในเรื่อง"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"