ภาษาไทย

ลาก่อน

IDM

ภาษาอังกฤษ so long

Posted on by Admin

V

ภาษาอังกฤษ good-bye

ตัวอย่าง เขาเอ่ยคำว่า ลาก่อนเพื่อนยาก ก่อนที่จะเดินจากไป

Posted on by Admin

INT

ภาษาอังกฤษ adieu

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ cheerio

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ลาก่อน
  • ลาก่อน
  • ลาก่อน
  • ลาก่อน

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ลาก่อน ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"