ภาษาไทย

ลังเล, สองจิตสองใจ, ไม่แน่ใจ

ADJ

ภาษาอังกฤษ irresolute

 ภาพประกอบ

  • ลังเล, สองจิตสองใจ, ไม่แน่ใจ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ลังเล, สองจิตสองใจ, ไม่แน่ใจ แปลว่า irresolute ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be irresolute implement in other words inflation insert insignia intercept intimate companion invade inveterately iron lung ivory

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ลังเล, สองจิตสองใจ, ไม่แน่ใจ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"