ภาษาไทย

ลักษณะเฉพาะ

N

ภาษาอังกฤษ accent

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ peculiar

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ particularities

ตัวอย่าง เจดีย์ทรงนี้มีลักษณะเฉพาะของศิลปะล้านนา

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ลักษณะเฉพาะ
  • ลักษณะเฉพาะ
  • ลักษณะเฉพาะ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ลักษณะเฉพาะ ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"