ภาษาไทย

ละเอียดถี่ถ้วน

ADV

ภาษาอังกฤษ carefully

ตัวอย่าง นักวิเคราะห์ระบบจะต้องพิจารณาระบบอย่างละเอียดถี่ถ้วน

Posted on by Admin

ADJ

ภาษาอังกฤษ intensive

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ careful

ตัวอย่าง คุณนายแกเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องการเงินการบัญชี

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ exhaustive

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ละเอียดถี่ถ้วน
  • ละเอียดถี่ถ้วน
  • ละเอียดถี่ถ้วน
  • ละเอียดถี่ถ้วน

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ละเอียดถี่ถ้วน ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"