ภาษาไทย

พัดแรงเป็นพักๆ, ปะทุทันที

VI

ภาษาอังกฤษ gust

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • พัดแรงเป็นพักๆ, ปะทุทันที

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "พัดแรงเป็นพักๆ, ปะทุทันที"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"