ภาษาไทย

ฝันกลางวัน, คิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

IDM

ภาษาอังกฤษ build castles in the air

ภาษาอังกฤษ build castles in Spain

 ภาพประกอบ

  • ฝันกลางวัน, คิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝันกลางวัน, คิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แปลว่า build castles in the air ประเภท IDM หมวด IDM
  • ฝันกลางวัน, คิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝันกลางวัน, คิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แปลว่า build castles in Spain ประเภท IDM หมวด IDM

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be drunk be rich bet blame build build in castle in the air castles in the air go up in the air in the air in the open air up in the air

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ฝันกลางวัน, คิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"