ภาษาไทย

ฝรั่ง

N

ภาษาอังกฤษ guava

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ guava

ตัวอย่าง ผลไม้ที่สายทิพย์ชอบที่สุดคือฝรั่ง

เพิ่มเติม ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางชนิด Psidium guajava Linn. ในวงศ์ Myrtaceae ผลกินได้

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ westerner

ตัวอย่าง ฝรั่งเขาเรียกสาเหตุของอาการการปวดหัวตาลายหน้ามืดตาพร่ามัวรวมกันว่า RSI

เพิ่มเติม ชนชาติผิวขาว

Posted on by Admin

ADJ

ภาษาอังกฤษ western

ตัวอย่าง กวีบางท่านมักจะแทรกคำฝรั่งและนำภาษิตฝรั่งมาแต่งแปลงเป็นโคลงไทยได้อย่างไพเราะ

เพิ่มเติม คำประกอบชื่อสิ่งของบางอย่างที่มาจากต่างประเทศ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ฝรั่ง หมายถึง:

  1. [ฝะหฺรั่ง] น. ชนชาติผิวขาว; คําประกอบชื่อสิ่งของบางอย่างที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะคล้ายของไทย เช่น ขนมฝรั่ง ละมุดฝรั่ง มันฝรั่ง ตะขบฝรั่ง ผักบุ้งฝรั่ง แตรฝรั่ง.

  2. [ฝะหรั่ง] น. ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางชนิด Psidium guajava L. ในวงศ์ Myrtaceae ผลกินได้ มีหลายพันธุ์ เช่น ฝรั่งขี้นก.

  3. [ฝะหฺรั่ง] น. ชื่อเพลงไทยจำพวกหนึ่ง มีชื่อขึ้นต้นด้วยคำว่า ฝรั่ง เช่น ฝรั่งควง ฝรั่งกลาย ฝรั่งจรกา.

 ภาพประกอบ

  • ฝรั่ง
  • ฝรั่ง
  • ฝรั่ง
  • ฝรั่ง

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ฝรั่ง"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"