ภาษาไทย

ผู้ปกครอง

N

ภาษาอังกฤษ guardian

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ ruler

ตัวอย่าง ประชาชนเรียกร้องให้ผู้ปกครองบ้านเมืองแก้ไขปัญหาความยากจน

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ parent

ตัวอย่าง ครูใหญ่เรียกประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันนี้ของทุกปี

เพิ่มเติม ผู้ดูแลคุ้มครองผู้เยาว์

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ผู้ปกครอง หมายถึง:

  1. น. ผู้ที่ทำหน้าที่ปกครองดูแล; (กฎ) บุคคลซึ่งศาลตั้งให้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและไม่มีบิดามารดา หรือบิดามารดาถูกถอนอำนาจปกครอง.

 ภาพประกอบ

  • ผู้ปกครอง
  • ผู้ปกครอง
  • ผู้ปกครอง

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ผู้ปกครอง"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"