ภาษาไทย

ปลาฉลามหัวค้อน จำพวก Sphyrna, ส่วนหัวของค้อน, ค้างคาวกินผลไม้ในแถบแอฟริกาจำพวก Hypsignathus monstrosus มีหัวโต, นกน้ำขายาวแถบแอฟริกาจำพวก Scopus umbretta

N

ภาษาอังกฤษ hammerhead

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ปลาฉลามหัวค้อน จำพวก Sphyrna, ส่วนหัวของค้อน, ค้างคาวกินผลไม้ในแถบแอฟริกาจำพวก Hypsignathus monstrosus มีหัวโต, นกน้ำขายาวแถบแอฟริกาจำพวก Scopus umbretta

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ปลาฉลามหัวค้อน จำพวก Sphyrna, ส่วนหัวของค้อน, ค้างคาวกินผลไม้ในแถบแอฟริกาจำพวก Hypsignathus monstrosus มีหัวโต, นกน้ำขายาวแถบแอฟริกาจำพวก Scopus umbretta"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"