EN-TH Dictionary

ภาษาไทย

ประจำปี

ADJ

ภาษาอังกฤษ annual

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ yearly

ตัวอย่าง โรงเรียนจะจัดงานประจำปีขึ้นภายในโรงเรียนราวเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม

เพิ่มเติม ที่กำหนดให้มีเป็นประจำทุกปี

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ประจำปี ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประจำปี แปลว่า annual ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • ประจำปี ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประจำปี แปลว่า yearly ประเภท ADJ ตัวอย่าง โรงเรียนจะจัดงานประจำปีขึ้นภายในโรงเรียนราวเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม เพิ่มเติม ที่กำหนดให้มีเป็นประจำทุกปี หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ประจำปี"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"