ภาษาไทย

บ่นไม่หยุด (คำไม่เป็นทางการ), บ่นว่า, ไม่พอใจ, ขุ่นเคือง, รำคาญ

VI

ภาษาอังกฤษ gripe

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • บ่นไม่หยุด (คำไม่เป็นทางการ), บ่นว่า, ไม่พอใจ, ขุ่นเคือง, รำคาญ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "บ่นไม่หยุด (คำไม่เป็นทางการ), บ่นว่า, ไม่พอใจ, ขุ่นเคือง, รำคาญ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"