ภาษาไทย

น่าเกรงขาม, เป็นที่เคารพ, ซึ่งมีอำนาจ

ADJ

ภาษาอังกฤษ grand

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • น่าเกรงขาม, เป็นที่เคารพ, ซึ่งมีอำนาจ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "น่าเกรงขาม, เป็นที่เคารพ, ซึ่งมีอำนาจ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"