ภาษาไทย

นักโทษ

N

ภาษาอังกฤษ captive

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ prisoner

ตัวอย่าง บัญชาเป็นนักโทษอุกฉกรรจ์ที่ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต

เพิ่มเติม บุคคลซึ่งถูกลงโทษจำคุก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย นักโทษ หมายถึง:

  1. น. บุคคลซึ่งถูกลงโทษจําคุก.

 ภาพประกอบ

  • นักโทษ
  • นักโทษ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "นักโทษ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"