EN-TH Dictionary

ภาษาไทย

นอนหลับ, หลับ

ADJ

ภาษาอังกฤษ asleep

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • นอนหลับ, หลับ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ นอนหลับ, หลับ แปลว่า asleep ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "นอนหลับ, หลับ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"