ภาษาไทย

ที่เป็นหายนะ, ที่โชคร้ายอย่างมาก

ADJ

ภาษาอังกฤษ calamitous

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ที่เป็นหายนะ, ที่โชคร้ายอย่างมาก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ที่เป็นหายนะ, ที่โชคร้ายอย่างมาก"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"