ภาษาไทย

ที่ค่อยๆเพิ่มจังหวะดนตรีให้เร็วขึ้น

ADJ

ภาษาอังกฤษ accelerando

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ที่ค่อยๆเพิ่มจังหวะดนตรีให้เร็วขึ้น

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ที่ค่อยๆเพิ่มจังหวะดนตรีให้เร็วขึ้น ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"