ภาษาไทย

ทำให้เกิด, เป็นสาเหตุของ

PHRV

ภาษาอังกฤษ give to

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ bring about

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ทำให้เกิด, เป็นสาเหตุของ
  • ทำให้เกิด, เป็นสาเหตุของ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ทำให้เกิด, เป็นสาเหตุของ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"