ภาษาไทย

ทำให้รก (คำสแลงและคำต้องห้าม), ทำให้ไม่เป็นระเบียบ

PHRV

ภาษาอังกฤษ bugger about

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ bugger about with

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ bugger around

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ bugger around with

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ทำให้รก (คำสแลงและคำต้องห้าม), ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
  • ทำให้รก (คำสแลงและคำต้องห้าม), ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
  • ทำให้รก (คำสแลงและคำต้องห้าม), ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
  • ทำให้รก (คำสแลงและคำต้องห้าม), ทำให้ไม่เป็นระเบียบ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ทำให้รก (คำสแลงและคำต้องห้าม), ทำให้ไม่เป็นระเบียบ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"