ภาษาไทย

ทำให้พอใจ, ทำให้ชอบใจ, ทำให้ปลื้ม

VT

ภาษาอังกฤษ gratify

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ทำให้พอใจ, ทำให้ชอบใจ, ทำให้ปลื้ม

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ทำให้พอใจ, ทำให้ชอบใจ, ทำให้ปลื้ม"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"