ภาษาไทย

ทำให้น่าสนใจ, ทำให้มีชีวิตชีวา

IDM

ภาษาอังกฤษ bring something to light

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ bring someone to life

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ทำให้น่าสนใจ, ทำให้มีชีวิตชีวา
  • ทำให้น่าสนใจ, ทำให้มีชีวิตชีวา

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ทำให้น่าสนใจ, ทำให้มีชีวิตชีวา"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"