ภาษาไทย

ทำให้ทุกข์ยาก, ทำให้ทุกข์ทรมาน

PHRV

ภาษาอังกฤษ bow down

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ทำให้ทุกข์ยาก, ทำให้ทุกข์ทรมาน

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ทำให้ทุกข์ยาก, ทำให้ทุกข์ทรมาน"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"