ภาษาไทย

ทางจุลชีววิทยา

ADV

ภาษาอังกฤษ microbiologically

 ภาพประกอบ

  • ทางจุลชีววิทยา ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทางจุลชีววิทยา แปลว่า microbiologically ประเภท ADV หมวด ADV

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

M.R make someone drunken manual mark melodious mention middle-aged person misfortune Miss moat move slowly

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ทางจุลชีววิทยา"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"