ภาษาไทย

ถ้วย

N

ภาษาอังกฤษ cup

ตัวอย่าง เครื่องภาชนะใช้สอยมีจาน ชาม ถ้วย และช้อน ควรจัดไว้เป็นอย่างๆ และใส่ตู้เก็บไว้ส่วนหนึ่ง

เพิ่มเติม ภาชนะก้นลึก มีรูปต่างๆ สำหรับใส่น้ำหรือของบริโภค

ภาษาอังกฤษ cup

ภาษาอังกฤษ coconut milk custard in small porcelain cup

ตัวอย่าง สำรับหวานประกอบด้วยทองหยิบ ฝอยทอง ขนมหม้อแกง ขนมชั้น มะพร้าวแก้ว ขนมถ้วย ชักหน้าสีอัญชัน

เพิ่มเติม ขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเจ้า กะทิ น้ำตาลปีบ ใส่ถ้วยนึ่ง

ภาษาอังกฤษ calix

CLAS

ภาษาอังกฤษ bowl

ตัวอย่าง เมื่อเปิดสำรับออกมาพบว่ามีกับข้าวตั้งเรียงอยู่ 4 ถ้วย

เพิ่มเติม ลักษณนามเรียกถ้วยที่มีสิ่งของบรรจุ

 ภาพประกอบ

  • ถ้วย ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ถ้วย แปลว่า cup ประเภท N ตัวอย่าง เครื่องภาชนะใช้สอยมีจาน ชาม ถ้วย และช้อน ควรจัดไว้เป็นอย่างๆ และใส่ตู้เก็บไว้ส่วนหนึ่ง เพิ่มเติม ภาชนะก้นลึก มีรูปต่างๆ สำหรับใส่น้ำหรือของบริโภค หมวด N
  • ถ้วย ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ถ้วย แปลว่า cup ประเภท N หมวด N
  • ถ้วย ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ถ้วย แปลว่า bowl ประเภท CLAS ตัวอย่าง เมื่อเปิดสำรับออกมาพบว่ามีกับข้าวตั้งเรียงอยู่ 4 ถ้วย เพิ่มเติม ลักษณนามเรียกถ้วยที่มีสิ่งของบรรจุ หมวด CLAS
  • ถ้วย ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ถ้วย แปลว่า coconut milk custard in small porcelain cup ประเภท N ตัวอย่าง สำรับหวานประกอบด้วยทองหยิบ ฝอยทอง ขนมหม้อแกง ขนมชั้น มะพร้าวแก้ว ขนมถ้วย ชักหน้าสีอัญชัน เพิ่มเติม ขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเจ้า กะทิ น้ำตาลปีบ ใส่ถ้วยนึ่ง หมวด N
  • ถ้วย ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ถ้วย แปลว่า calix ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

category change to chase chemical chemicals close column competitor crate cup curl

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ถ้วย"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"