ภาษาไทย

ต้นไม้ที่ให้ยางไม้

N

ภาษาอังกฤษ gum tree

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ต้นไม้ที่ให้ยางไม้

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ต้นไม้ที่ให้ยางไม้"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"