ภาษาไทย

ตู้เย็นขนาดเล็กในห้องพักโรงแรม

N

ภาษาอังกฤษ minibar

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ตู้เย็นขนาดเล็กในห้องพักโรงแรม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ตู้เย็นขนาดเล็กในห้องพักโรงแรม ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"