ภาษาไทย

ตัดถนน

VT

ภาษาอังกฤษ hack

Posted on by Admin

V

ภาษาอังกฤษ break (/blaze) a trail

ตัวอย่าง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตทุรกันดารต้องการให้ทางรัฐบาลช่วยตัดถนนเข้าไปเพื่อความสะดวกในการเดินทาง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตัดถนน หมายถึง:

  1. ก. สร้างถนน.

 ภาพประกอบ

  • ตัดถนน
  • ตัดถนน

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตัดถนน"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"