EN-TH Dictionary

ภาษาไทย

ด้วยความตั้งใจ, อย่างไม่ย่อท้อ, อย่างมุ่งมั่น

IDM

ภาษาอังกฤษ with a will

 ภาพประกอบ

  • ด้วยความตั้งใจ, อย่างไม่ย่อท้อ, อย่างมุ่งมั่น ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยความตั้งใจ, อย่างไม่ย่อท้อ, อย่างมุ่งมั่น แปลว่า with a will ประเภท IDM หมวด IDM

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

waist walk back and forth wedding ceremony wet dream whale will wilt wipe the sweat away with one's will witness worry wounded people

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ด้วยความตั้งใจ, อย่างไม่ย่อท้อ, อย่างมุ่งมั่น"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"